Lapsen ja nuoren neuropsykologinen kuntoutus

Kenelle lapselle tai nuorelle neuropsykologinen kuntoutus on tarpeen?

Neuropsykologisesta kuntoutuksesta voi hyötyä lapsi tai nuori, jolla on vaikeutta oppimisessa, tarkkaavuuden säätelyssä ja omantoiminnanohjauksessa, sosiaalisessa suoriutumisessa, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä tai kielellisissä taidoissa. Lapsen haasteet voivat olla luonteeltaan kehityksellisiä (esim. ADHD, autismikirjon häiriö, kielellinen erityisvaikeus) tai ilmaantuneet sairauden tai vamman seurauksena (tapaturmainen aivovamma, epilepsia, aivokasvaimen jälkitila).

Kuntoutuksen toteutus

Neuropsykologiseen kuntoutukseen hakeudutaan yleensä lääkärin suosituksesta sen jälkeen, kun kuntoutustarve on todettu neuropsykologisessa tutkimuksessa. 

Tavallisimmin kuntoutustapaaminen on kerran viikossa tai joka toinen viikko. Myös muut järjestelyt ovat mahdollisia. Yleensä lapsen ja nuoren neuropsykologiseen kuntoutukseen sisältyy  tiivis yhteistyö vanhempien kanssa. Sitä toteutetaan joko tapaamisten yhteydessä tai erillisillä ohjauskäynneillä noin kerran kuussa.  Kuntoutuksen kesto vaihtelee kuntoutuksen tavoitteista ja kokonaistilanteesta riippuen muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen.

Neuropsykologinen kuntoutus on useimmiten yksilökuntoutusta, mutta sitä voidaan järjestää myös pari- tai ryhmäkuntoutuksena. Käynnit toteutuvat sopimuksen mukaan vastaanottotilassa Medisharessa, koululla tai päiväkodilla tai perheen kotona. Joskus kuntoutus voi koostua pääosin lähiverkoston ohjantakäynneistä. Kuntoutuksen aikana neuropsykologi tavallisesti myös osallistuu yhteisneuvotteluihin lapsen tai nuoren lähiverkostoissa.  Tarvittaessa neuropsykologi konsultoi koulua tai päivähoitoa tukitoimien suunnittelussa.

Kuka toteuttaa ja kustantaa neuropsykologista kuntoutusta?

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta, jota toteuttaa neuropsykologi. Neuropsykologi on psykologi, joka on suorittanut yliopistollisena jatkokoulutuksena neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen.

Lapsilla ja alle 16-vuotiailla nuorilla neuropsykologinen kuntoutus on useimmiten Kelan kustantamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutuksen maksajataho voi olla myös kotikunta tai vakuutusyhtiö. Kuntoutuksen voi maksaa myös itse. Yli 16-vuotias voi saada neuropsykologista kuntoutusta myös ns. harkinnanvaraisena kuntoutuksena, jolloin Kela kattaa osan kuntoutuksen kuluista.

Mitä neuropsykologisessa kuntoutuksessa tehdään?

Kuntoutus toteutuu hoitavan lääkärin tai moniammatillisen työryhmän laatiman kuntoutussuunnitelman ja lapsen tai nuoren kuntoutustarpeiden mukaisesti. Kuntoutuksessa keskitytään asioihin, jotka ovat keskeisiä lapsen tai nuoren arjen toimintakyvylle ja itselleen tärkeisiin asioihin osallistumiselle. Kuntoutuksessa pyritään vähentämään toimintarajoitteista aiheutuvaa arjen haittaa ja lisäämään lapsen elämänlaatua. 

Kuntoutustapaamisilla voidaan lapsen tai nuoren iästä ja kuntoutustarpeesta riippuen mm. keskustella, leikkiä, pelata ja tehdä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä. Kuntoutukseen voi kuulua myös kotitehtäviä. Alla olevassa kuviossa kuvataan kuntoutuksen yleisiä sisältöjä, joita työstetään sekä lapsen/ nuoren, vanhempien että opettajien ja muiden lapsen läheisten kanssa. 

neuropsykologinen kuntoutus lapset

Vapaita paikkoja kuntoutukseen voi tiedustella Medisharen toimistosta puhelimitse 020 7959 250, sähköpostitse info@medishare.fi tai alla olevalla yhteydenotto-lomakkeella.

Asiantuntijat

 

Henna Ahonen

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja Aikuiset ja nuoret yli 12 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Annika Koivisto

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsM  •  Neuropsykologian työnohjaaja Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus • Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Saara Nolvi

Psykologi, PsM  •  Kehityspsykologian dosentti Lapset ja nuoret alle 20 v 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Elisabeth Nordenswan

Psykologi, PsT Lapset ja nuoret alle 20 v 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Anna Nyman

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Työnohjaaja (STOry) Lapset ja nuoret alle 20 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Anna Ryösä

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL Aikuiset ja nuoret yli 14 v  • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Mari Saarinen

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL (VET)  •  Neuropsykologian työnohjaaja Kouluikäiset lapset, nuoret ja nuoret aikuiset • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Jutta Torsti

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Työnohjaaja (STOry) Lapset alle 13 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Hanna Tuomisto

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL Aikuiset ja nuoret yli 12 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi
Koulutuksessa: kognitiivinen psykoterapiakoulutus (sisältäen hypnoterapiaa), valmistuminen 12/2023
Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin