Lapsen ja nuoren neuropsykologinen tutkimus

Lapsen ja nuoren neuropsykologinen tutkimus räätälöidään aina yksilöllisesti tutkimuskysymysten ja lapsen iän mukaan. Tutkimus antaa tietoa kehityksen vahvoista alueista ja vaikeuksista sekä kartoittaa, millaista tukea ja hoitoa lapsi tai nuori tarvitsee. Neuropsykologille tullaan yleensä lääkärin lähetteellä ja tutkimustulokset hyödyttävät lääkäriä kuntoutussuunnitelman tekemisessä ja diagnoosin asettamisessa. Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan esimerkiksi lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen vaikeuksien syitä, keskittymisen vaikeuksia (vilkkautta ja omiin ajatuksiin uppoutumista), kielen ja kommunikaation vaikeuksia, vuorovaikutustaitojen vaikeuksia (vaikeudet ikätoverisuhteissa), käyttäytymisen ongelmia sekä hermoston sairauksiin ja aivovamman jälkitilaan liittyviä oireita. 

Tutkimuksen toteutus

  • Tutkimusjakson alkupuolella haastatellaan vanhempia joko lähitapaamisella tai etäyhteydellä. Lapsi tai nuori on tarvittaessa itsekin mukana. Tutkimuksen alussa on tärkeä jutella tutkimukseen johtaneista huolista, lapsen tai nuoren vahvuuksista ja perheen arjesta. 
  • Suurin osa jakson tapaamiskerroista on lapsen tai nuoren omia yksilökäyntejä, joita on 1-6, riippuen mm. tutkimuskysymyksestä, aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja asiakkaan iästä. Toinen vanhemmista tai joku muu tuttu aikuinen voi saattaa lapsen tapaamisille ja odottaa tapaamisen ajan odotustilassa tai muualla. 
  • Tutkimusjakson lopussa järjestetään palautekeskustelu. Yleensä palautteelle osallistuvat vanhemmat. Isommat lapset ja nuoret voivat harkinnan mukaan itsekin tulla tapaamiselle mukaan. Asiakkaalle itselleen voidaan antaa palautetta vaihtoehtoisesti viimeisellä yksilökäynnillä, vanhempien kautta tai sitä varten sovitulla erillisellä tapaamisella. Tutkimuksesta kirjoitetaan aina lausunto, joka lähetetään sekä kotiin että lähetteen tehneelle lääkärille. 
  • Hoitoneuvottelu tai verkostopalaveri voidaan järjestää tarvittaessa vielä lisäksi lapsen tai nuoren asioissa mukana olevien tahojen kanssa (esim. koulu, muut hoitavat tahot). 

Neuropsykologiset tutkimusmenetelmät

Haastattelulla kerätään tietoa nykyhetkestä, lapsen kehitysvaiheista ja kehitykseen vaikuttavista ympäristötekijöistä. Arviolomakkeet nopeuttavat työtä ja auttavat keräämään tarkkaa ja mitattavaa tietoa. Testeillä mitataan esim. sanavarastoa, yleistietämystä ja muistitaitoja. Testeissä on tietyt toteuttamistavat ja pisteytykset, jotta niiden avulla voidaan verrata lapsen taitojen eri alueita keskenään ja lapsen suoritusta muihin saman ikäisiin. Havainnointi tutkimustilanteessa on myös yksi arviointimenetelmä, sillä tutkimustilanne kahden ihmisen välisenä vuorovaikutuksena ohjeineen ja haasteineen on yleensä pieni otos lapsen arjesta. Havainnointi arjessa, koulussa, päiväkodissa tai kotona, on tarpeen, jos lapsen käyttäytymisen vaikeuksista ei saa todenmukaista käsitystä kahden kesken rauhallisessa tutkimustilanteessa. 

Yhteistyö lasta hoitavien tahojen eli päiväkodin tai koulun kanssa on yleensä hyödyllistä, jotta saadaan mahdollisimman laaja käsitys lapsen toimintakyvystä arjessa. Yleensä varhaiskasvatuksesta tai koulusta hankitaan tietoa esimerkiksi arviolomakkeilla. Näihin tahoihin otetaan yhteyttä vain vanhempien luvalla ja saatu tieto annetaan aina myös vanhemmille tiedoksi. 

Varaa aika neuropsykologiseen tutkimukseen Medisharen toimistosta puhelimitse 020 7959 250, sähköpostitse tutkimukset@medishare.fi tai alla olevalla yhteydenotto-lomakkeella.

Vastaamme yhteydenottoihin mahdollisimman pian, viimeistään 2 arkipäivän kuluessa. 

Asiantuntijat

 

Henna Ahonen

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja Aikuiset ja nuoret yli 12 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Annika Koivisto

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsM  •  Neuropsykologian työnohjaaja Lapset ja nuoret alle 20 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Saara Nolvi

Psykologi, PsM  •  Kehityspsykologian dosentti Lapset ja nuoret alle 20 v 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Elisabeth Nordenswan

Psykologi, PsT Lapset ja nuoret alle 20 v 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Anna Nyman

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Työnohjaaja (STOry) Lapset ja nuoret alle 20 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Anna Ryösä

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL Aikuiset ja nuoret yli 14 v  • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Mari Saarinen

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL (VET)  •  Neuropsykologian työnohjaaja Kouluikäiset lapset, nuoret ja nuoret aikuiset • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Jutta Torsti

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Työnohjaaja (STOry) Lapset alle 13 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Hanna Tuomisto

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL Aikuiset ja nuoret yli 12 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi
Koulutuksessa: kognitiivinen psykoterapiakoulutus (sisältäen hypnoterapiaa), valmistuminen 12/2023
Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin