Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutuksen tarkoituksena on tukea aivosairauden tai –vamman aiheuttamien toimintakykymuutosten kanssa elämistä ja lievittää näiden muutosten aiheuttamia haittoja. Neuropsykologisesta kuntoutuksesta on usein apua myös kehityksellisissä häiriöissä kuten oppimisvaikeudet, autismin kirjo, ADHD. Kuntoutuksen tavoitteina voivat olla esimerkiksi työ- tai opiskelukyvyn palautuminen ja ylläpitäminen tai mahdollisimman itsenäinen toimintakyky arjessa.

Kuntoutuksen lähtökohtina ovat toimintakyvyn muutosten tunnistaminen, hankaloituneiden toimintojen harjoitteleminen, korvaavien toimintatapojen ja apukeinojen löytyminen sekä sopeutumisen ja mielialan tukeminen.

Menetelminä käytetään ohjaavia keskusteluja, tiedon jakamista sekä kognitiivisia ja toiminnallisia harjoituksia. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja tarpeen mukaan hänen lähipiirinsä kanssa. Kuntoutuksen kesto määräytyy asiakkaan tilanteen ja kuntoutustavoitteiden mukaan.

Kuntoutus toteutuu usein kunnan, terveydenhuollon, vakuutusyhtiön tai Kelan maksusitoumuksella, joissakin tapauksissa myös itse maksaen.

Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja

Avoneuropsykologista kuntoutusta Kelan järjestämänä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena voi saada alle 65-vuotias henkilö, jolla on neurologisesta sairaudesta tai vammasta johtuvia huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa ja osallistumisessa ja joista aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve. Lisäksi henkilöllä tulee olla voimassa oleva julkisen terveydenhuollon tekemä kirjallinen kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutusta haettaessa tulee hakijan täyttää Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuslomake KU 104 (PDF) ja palauttaa se Kelan toimistoon kuntoutussuunnitelman ohella.  

Vapaita paikkoja kuntoutukseen voi tiedustella Medisharen toimistosta puhelimitse 020 7959 250, sähköpostitse info@medishare.fi tai alla olevalla yhteydenotto-lomakkeella.

Asiantuntijat

 

Henna Ahonen

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja Aikuiset ja nuoret yli 12 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Ulla Ellfolk

Neuropsykologian erikoispsykologi  •  Fil. toht.  •  Neuropsykologian työnohjaaja Aikuiset ja nuoret yli 16 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Maarit Jalas

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Kognitiivinen psykoterapeutti (YET) Aikuiset ja nuoret yli 16 v • Kelan vaativa psykoterapia • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Mira Karrasch

Neuropsykologian dosentti  •  Neuropsykologian erikoispsykologi Aikuiset ja nuoret yli 16 v 020 7959 250 info@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Annika Koivisto

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsM  •  Neuropsykologian työnohjaaja Lapset ja nuoret alle 20 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Arja Lindell

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Kognitiivinen psykoterapeutti (YET) Aikuiset ja nuoret yli 16 v • Kelan vaativa psykoterapia • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Anna Nyman

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Työnohjaaja (STOry) Lapset ja nuoret alle 20 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Elina Okker

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja Aikuiset ja nuoret yli 16 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Anna Ryösä

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL Aikuiset ja nuoret yli 14 v  • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Mari Saarinen

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL (VET)  •  Neuropsykologian työnohjaaja Kouluikäiset lapset, nuoret ja nuoret aikuiset • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Jutta Torsti

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Työnohjaaja (STOry) Lapset alle 13 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Hanna Tuomisto

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL Aikuiset ja nuoret yli 12 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi
Koulutuksessa: kognitiivinen psykoterapiakoulutus (sisältäen hypnoterapiaa), valmistuminen 12/2023
Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin