Työnohjaus

Työnohjauksessa ohjattava tutkii, arvioi ja kehittää oman työnsä tekemiseen liittyviä asioita koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä jäsentämistä. Tämä mahdollistaa uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytymisen.

Työnohjaus on luottamuksellista ja tavoitteellista. Työnohjauksen tavoitteena voivat olla mm:

  • perustehtävän ja työn tavoitteiden kirkastaminen
  • ammatti-identiteetin ja oman työroolin vahvistaminen
  • vuorovaikutuksen ja yhteistyön sujuvoittaminen
  • johtajuuden selkeyttäminen
  • ammatillisten valmiuksien syventäminen
  • työn suunnittelu- ja ratkaisutaitojen kehittäminen
  • työ- ja toimintakyvyn tukeminen
  • työn laadun ja aikaansaamisen edistäminen työssä
  • asiakastyöhön liittyvien tunteiden käsitteleminen

Työnohjausta voidaan hyödyntää kaikilla toimialoilla työntekijän ammatista tai tehtävästä riippumatta. Työnohjaus on prosessi, joka koostuu noin kerran kuukaudessa toteutuvista ohjaustapaamisista. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Työnohjaus voi toteutua joko etäyhteyden välityksellä tai paikan päällä läsnäohjauksena.

Suomen työnohjaajaliiton sertifioimat työnohjaajat (STOry) ovat kouluttautuneet Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti. Tarkempia suuntauksia voi tiedustella työnohjaajiltamme.

Case- työnohjauksessa käsitellään asiakas- tai potilastapauksia nimettömänä. Case-työnohjauksen tavoitteena on tukea asiakas- tai potilastyötä sekä ohjattavan työkäytänteitä. Kliinisen neuropsykologian työnohjaajapätevyyden omaavat työnohjaajat ovat erikoistuneet ohjaamaan neuropsykologisia asiakas- ja potilastapauksia.

Voit tiedustella työnohjausta joko suoraan alla olevilta työnohjaajilta (etunimi.sukunimi@medishare.fi) tai Medisharen toimistosta puhelimitse 020 7959 250, sähköpostitse info@medishare.fi tai alla olevalla yhteydenotto-lomakkeella.

Asiantuntijat

 

Henna Ahonen

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja Aikuiset ja nuoret yli 12 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Ulla Ellfolk

Neuropsykologian erikoispsykologi  •  Fil. toht.  •  Neuropsykologian työnohjaaja Aikuiset ja nuoret yli 16 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Heli Haavisto

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, PsL  •  Kognitiivis-analyyttinen (KAT) psykoterapeutti  •  Työnohjaaja Aikuiset yli 18 v 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Maarit Jalas

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Kognitiivinen psykoterapeutti (YET) Aikuiset ja nuoret yli 16 v • Kelan vaativa psykoterapia • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Annika Koivisto

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsM  •  Neuropsykologian työnohjaaja Lapset ja nuoret alle 20 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Arja Lindell

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Kognitiivinen psykoterapeutti (YET) Aikuiset ja nuoret yli 16 v • Kelan vaativa psykoterapia • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: SV Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

May-Len Malmberg

Psykologi, PsM  •  Kognitiivinen psykoterapeutti (YET) Aikuiset ja nuoret yli 16 v 020 7959 250 info@medishare.fi
Työnohjaaja (koulutuksessa 2021-23)
Kielitaito: FI Kielitaito: SV
 

Anna Nyman

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Työnohjaaja (STOry) Lapset ja nuoret alle 20 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Elina Okker

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja Aikuiset ja nuoret yli 16 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Anu Puukka

Psykologi, PsM  •  Psykoterapeutti (Perhepsykoterapia)  •  Työnohjaaja Lapset (kouluikäiset), nuoret, aikuiset ja perheet 0500 985 585 etunimi.sukunimi@medishare.fi
Psykologin tutkimukset, psykologin keskustelukäynnit, perheterapia, työnohjaus
Kielitaito: FI Tutustu tarkemmin
 

Mari Saarinen

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL (VET)  •  Neuropsykologian työnohjaaja Kouluikäiset lapset, nuoret ja nuoret aikuiset • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin
 

Jutta Torsti

Neuropsykolologian erikoispsykologi, PsL  •  Neuropsykologian työnohjaaja  •  Työnohjaaja (STOry) Lapset alle 13 v • Kelan vaativa neuropsykologinen kuntoutus 020 7959 250 etunimi.sukunimi@medishare.fi Kielitaito: FI Kielitaito: EN Tutustu tarkemmin