Valikko
Office365

Neuropsykologinen kuntoutus

NEUROPSYKOLOGISEN KUNTOUTUKSEN tarkoituksena on tukea aivovamman tai –sairauden aiheuttamien toimintakykymuutosten kanssa elämistä. Tavoitteina voivat olla esimerkiksi työkyvyn palautuminen ja itsenäisen toimintakyvyn tukeminen.

Kuntoutuksen lähtökohtina ovat neuropsykologisen toimintavajeen tunnistaminen, hankaloituneiden toimintojen harjoitteleminen, korvaavien toimintatapojen löytyminen sekä sopeutumisen ja mielialan tukeminen.

Menetelminä käytetään terapeuttis-painotteisia ja ohjaavia keskusteluja, tiedon jakamista sekä kognitiivisia ja toiminnallisia harjoituksia. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Kuntoutuksen kesto määräytyy asiakkaan tilanteen ja kuntoutustavoitteiden mukaan.

Kuntoutus toteutuu usein kunnan, terveydenhuollon, vakuutusyhtiön tai Kelan maksusitoumuksella, joissakin tapauksissa myös itse maksaen.

Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen  palveluntuottaja. Avoneuropsykologista kuntoutusta Kelan järjestämänä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena  voi saada alle 65 vuotias henkilö,  jolla on neurologisesta sairaudesta tai vammasta johtuvia huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa ja osallistumisessa ja joista aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve. Lisäksi henkilöllä tulee olla voimassa oleva julkisen terveydenhuollon tekemä  kirjallinen kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutusta haettaessa tulee hakijan täyttää Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuslomake KU 104 ja palauttaa se Kelan toimistoon kuntoutussuunnitelman ohella. Ennen kuntoutukseen tuloa on hyvä olla yhteydessä meihin.