Valikko
Office365

Neuropsykologinen tutkimus

NEUROPSYKOLOGINEN TUTKIMUS on aiheellinen silloin, kun sairaus, vamma tai kehityksellinen häiriö on aiheuttanut toimintakykyä haittaavia muutoksia henkisissä kyvyissä. Tutkimuksella selvitetään kognitiivisten eli  henkisten tiedonkäsittelytoimintojen tilaa sekä psyykkisiä tekijöitä ja näiden vaikutusta tutkittavan käyttäytymiseen ja toimintakykyyn.

Tutkimuksessa kartoitetaan mm. muistia, oppimista, keskittymiskykyä, kielellisiä toimintoja, hahmottamista ja päättelyä. Lisäksi arvioidaan aivomuutosten vaikutusta tunteiden ja toiminnan säätelyyn.

Tutkimuksella otetaan kantaa mm. työ- ja opiskelukykyisyyteen, ajokognitioon, kuntoutustarpeeseen ja se voi olla apuna diagnostiikan tekemisessä.

Tutkimus kestää tavallisesti 4-6 h ja se voidaan toteuttaa 1-2 käyntikertana sisältäen tarvittavat tauot. Joissakin tapauksissa riittää myös 2-3 tunnin tutkimus.