Mira Karrasch

Neuropsykologian erikoispsykologi ja dosentti

Teen neuropsykologisia tutkimuksia osana neurologisten ja neuropsykiatristen häiriöiden diagnostisia selvittelyjä. Lisäksi työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi kuuluvat osaamiseeni. Työskentelen nuorten (yli 16 v.), aikuisten ja ikääntyneiden parissa.

Minun erityisosaamistani ovat muistisairaudet. Väitöskirjani tein v. 2005 Alzheimerin taudin kognitiivisista oireista. Sittemmin olen tehnyt tieteellistä tutkimusta myös Parkinsonin taudin, verisuoniperäisten aivomuutosten ja epilepsian neuropsykologiasta. Kiinnostuksen kohteitani ovat lisäksi neuropsykiatriset häiriöt (esim. tarkkaavuushäiriö, autismikirjon häiriö) ja mielialahäiriöt (masennus, ahdistuneisuus). 

Toimin Åbo Akademissa yliopistonlehtorina ja minulla on paljon opetuskokemusta. Medisharen kautta tarjoan koulutuksia esim. CERAD-muistiseulontatestin käytöstä ja muistisairauksien kognitiivisista oireista. 

Tieteelliseen tutkimukseeni voi tutustua tästä.