Annika Koivisto

Neuropsykologian erikoispsykologi ja työnohjaaja

Olen neuropsykologian erikoispsykologi ja työskentelen lasten, nuorten ja nuorten aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen ja tutkimusten sekä työnohjauksen parissa. Tarjoan myös asiakkaiden vanhemmille ja muulle verkostolle ohjausta/tukikäyntejä. Minulla on lisäksi paljon kokemusta maahanmuuttotaustaisten lasten ja nuorten tutkimuksista.

Erityisosaamistani ovat neuropsykiatriset häiriöt (joissa ilmenee mm. tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita) ja oppimisvaikeudet, sekä neurologiset sairaudet kuten epilepsia. Näihin ja yleisestikin kehityksellisiin häiriöihin liittyy usein myös mielialan, tunteiden säätelyn ja itsetunnon vaikeuksia. Siksi työskentelyyni sisältyy terapeuttinen työote ja usein kuntoutuksessa keskiöön nousee esim. ahdistuneisuuden hoito. Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen huomiointi ja itsetunnon sekä positiivisen vuorovaikutuksen tukeminen on yleisesti ensiarvoisen tärkeää.