Anna Nyman

Neuropsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian työnohjaaja, työnohjaaja (STOry)

Olen työskennellyt 20 vuoden ajan lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja lähiverkostojensa kanssa. Teen neuropsykologisia tutkimuksia, neuropsykologista kuntoutusta sekä työnohjausta. Käynnit voivat toteutua vastaanotolla, asiakkaan arkiympäristössä tai etäkäynteinä.   

Työskentelen lasten ja nuorten kanssa, joilla on neuropsykiatrisia oireita liittyen esimerkiksi autismikirjon häiriöön tai tarkkaavuushäiriöön. Toinen suuri asiakasryhmä vastaanotollani on lapset ja nuoret, joilla on ongelmia oppimisessa, kuten lukemisessa tai opiskelustrategioissa. Työskentelen asiakkaan tarpeet ja tilanteen kokonaisvaltaisesti huomioivalla otteella. Asiakkaan itsetunnon ja minäpystyvyyden vahvistaminen on tärkeä osa kuntoutusprosessia. 

Työnohjaajana olen työskennellyt lähes kymmenen vuoden ajan. Työnohjauksessani voidaan keskittyä sekä neuropsykiatrisiin ja neurokognitiivisiin erityiskysymyksiin että oman työn tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen hyödyntäen ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä. Työnohjaajana minulla on kokemusta sekä terveydenhuollon eri portailta että koulumaailman erityiskysymyksistä. 

Olen psykologian tohtori ja tutkimustyössäni olen perehtynyt erityisesti keskosena syntyneiden lasten kehitykselle tyypillisiin piirteisiin. Tieteellisen tutkimustyön kautta olen pystynyt syventämään osaamistani varhaisten riskitekijöiden vaikutuksista kognitiiviseen kehitykseen, oppimiseen ja neuropsykiatrisiin oireisiin.  

Työskentelin pitkään erikoissairaanhoidon lastenneurologisessa yksikössä ennen yksityissektorille siirtymistä. Valmistuin neuropsykologian erikoispsykologiksi vuonna 2009, neuropsykologisen työn kouluttajaksi ja työnohjaajaksi vuonna 2015, psykologian tohtoriksi vuonna 2019 ja Suomen työnohjaajaliiton sertifioimaksi työnohjaajaksi vuonna 2023.