Anna Nyman

Neuropsykologian erikoispsykologi ja työnohjaaja

Olen työskennellyt lähes 20 vuoden ajan lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja lähiverkostojensa kanssa. Teen neuropsykologista kuntoutusta, neuropsykologisia tutkimuksia sekä työnohjausta. Käynnit voivat toteutua vastaanotolla, asiakkaan arkiympäristössä tai etäkäynteinä.   

Työskentelen asiakkaan tarpeet ja tilanteen kokonaisvaltaisesti huomioivalla otteella. Asiakkaan itsetunnon ja hyvinvoinnin tukeminen on asiakastyöni perusta. Työskentelen lasten ja nuorten kanssa, joilla on neuropsykiatrisia oireita liittyen esimerkiksi autismikirjon häiriöön tai tarkkaavuushäiriöön. Toinen suuri asiakasryhmä vastaanotollani on lapset ja nuoret, joilla on ongelmia oppimisessa, kuten lukemisessa, matematiikassa tai opiskelustrategioissa.  

Olen psykologian tohtori ja tutkimustyössäni olen perehtynyt erityisesti keskosena syntyneiden lasten kehitykselle tyypillisiin piirteisiin. Tieteellisen tutkimustyön kautta olen pystynyt syventämään osaamistani varhaisten riskitekijöiden vaikutuksista kognitiiviseen kehitykseen, oppimiseen ja neuropsykiatrisiin oireisiin.  

Työskentelin pitkään erikoissairaanhoidon lastenneurologisessa yksikössä ennen yksityissektorille siirtymistä. Valmistuin neuropsykologian erikoispsykologiksi vuonna 2009, neuropsykologisen työn kouluttajaksi ja työnohjaajaksi vuonna 2015 ja psykologian tohtoriksi vuonna 2019. Tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi.