Anu Puukka

Psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja

Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Teen psykologisia tutkimuksia, psykologin keskustelukäyntejä, perheterapiaa, sekä työnohjausta. Psykologin tutkimukset voivat olla painottuneita mm. tunne-elämän ongelmiin ja psykoterapiatarpeen arvioon tai neurobiologisiin haasteisiin, kuten oppimisvaikeuksiin, tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksiin tai sosiaalisiin haasteisiin liittyen. Minulla on laaja ja pitkä kokemus eri sektoreilta, mm. perheneuvolatyöstä, psykiatrialta, sekä opiskeluterveydenhuollosta. Yksityissektorilla olen toiminut niin ikään jo vuosia.

Yksilötyöskentelyssäni painottuu vahvasti perheterapeuttinen viitekehys; sukupolvien jatkumo. Terapiatyössäni painottuu myös ratkaisukeskeisyys; jokaisen ihmisen ainutkertaisiin voimavaroihin ja selviytymiseen uskominen, sekä tulevaisuuteen suuntautuminen, kuormittavista elämäntapahtumista ja kriiseistä huolimatta.

Työskentelyotteessani korostuu niin ikään näkemys ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena: mieli ja keho kulkevat monesti käsikädessä. Psykologina, terapeuttina ja työnohjaajana olen aktiivinen osallistuja, ulkopuolisten näkökulmien esittäjä, mutta myös helposti lähestyttävä, kaikkia arvostava, empaattinen ja läsnä oleva kuuntelija.