Maarit Jalas

Neuropsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian työnohjaaja ja kognitiivinen psykoterapeutti

Olen neuropsykologian erikoispsykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Minulla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidon neurologialla erityisesti diagnostisten tutkimusten parissa sekä yksityispuolella kuntoutuksesta ja mm. työterveyshuoltojen konsultaatiotutkimuksista osana työkyvyn arviointia. Tällä hetkellä neuropsykologin työnkuvaani kuuluu neuropsykologisen kuntoutuksen ja tutkimusten lisäksi neuropsykologian alan työnohjaus, jossa asiakkainani on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon psykologeja. Työnohjaus painottuu neuropsykologisten /kognitiivisten tutkimusten ja neuropsykiatristen arvioiden potilastapausohjaukseen. 

Kognitiivista psykoterapiaa tarjoan mm. Kelan kuntoutusterapiana, Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä itsemaksaville asiakkaille. Psykoterapiassa olen kiinnostunut erityisesti tunnekeskeisestä työskentelyotteesta sekä psykofyysisten menetelmien hyödyntämisestä perinteisten kognitiivisten menetelmien rinnalla. 

Kaikessa asiakastyössäni pidän tärkeimpänä asiakkaan kuulemista ja avointa, luottamusta rakentavaa yhteistyösuhdetta – sille mielestäni perustuu kaikki muu niin neuropsykologisten tutkimusten, neuropsykologisen kuntoutuksen kuin psykoterapian ja työnohjauksenkin osalta.