Jutta Torsti

Neuropsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian työnohjaaja, työnohjaaja (STOry)

Olen työskennellyt erityislasten parissa vuodesta 1998 alkaen, siitä 20 vuotta erikoissairaanhoidossa neuropsykiatrialla. Vuodesta 2006 alkaen olen toiminut myös osa-aikaisesti yksityissektorilla tehden neuropsykologisia tutkimuksia ja kuntoutusta ja työnohjausta.

Olen erityisesti perehtynyt autismikirjon tunnistamiseen ja autismikirjon henkilöiden kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Myös muut sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja viestintään liittyvät hankaluudet, Tourette ja tarkkaavuuden ongelmat kuuluvat osaamiseeni. Pohdin työssäni lasten kehitystä sekä lapsen omien ominaisuuksien että perheen ja ympäristön olosuhteiden kautta. Erityislasten mielenterveyden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin vahvistaminen on minulle tärkeää.

Olen neuropsykologian alan työnohjaaja ja opiskelen parhaillaan ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi. Olen ADOS-2 menetelmän kouluttaja. Voin tarjota työnohjausta, jonka fokuksena on autismikirjon oireiden arvionti ja/tai ADOS-2 menetelmän käyttäminen ja tulkinta. 

Tällä hetkellä teen yksityissektorilla työnohjauksia ja konsultaatioita, lisäksi opetan ja koulutan muita ammattilaisia. Lasten neuropsykologista kuntoutusta teen hyvin pienimuotoisesti.