Heli Haavisto

Psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja

Olen kognitiivis-analyyttinen (KAT) psykoterapeutti, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi (PSL) ja työnohjaaja (STOry). Olen toiminut lähes kolmekymmentä vuotta kliinisessä työssä pääasiassa työterveyspsykologina. Tarjoan aikuisille yksilöpsykoterapiaa, lyhytterapiaa, yksittäisiä tukikeskusteluita ja työnohjausta (yksilöille ja ryhmille). Psykoterapia voi olla omakustanteista tai toteutua esimerkiksi vakuutusyhtiön, terveydenhuollon tai Kelan tukemana.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on integratiivinen terapiasuuntaus, joka yhdistää kognitiivisen psykologian ja psykoanalyyttisen objektisuhdeteorian teorioita ja menetelmiä. Tavoitteena on asiakkaan ongelmien lievittyminen lisääntyneen itseymmärryksen, vaihtoehtojen huomaamisen ja uusien toimintatapojen kehittymisen kautta. Terapiassa tuen asiakastani yhteisesti sovittujen tavoitteiden suuntaan. Luottamuksellisessa, kuuntelevassa ja empaattisessa työskentelysuhteessa tutkimme ja jäsennämme yhdessä hänen kokemuksiaan sekä niiden taustalla vaikuttavia sisäistyneitä kokemis- ja toimintamalleja. Voin käyttää asiakkaani yksilöllisestä tilanteesta riippuen keskustelun ohella mm. kirjallisia, kuvallisia, kehollisia tai mielikuvatekniikoita.