Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (Whistleblowing)

Whistleblowing on EU-direktiivillä ohjattu anonyymi ilmoituskanava yhteiskunnallista kontekstia sivuaville väärinkäytöksille. Medishare Oy suhtautuu väärinkäytösepäilyihin vakavasti ja haluaa tarjota helpon ja luottamuksellisen kanavan ilmoitusten tekemiseen. Ilmoituskanavan tarkoituksena on varmistaa, että henkilöt, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat tai epäilevät väärinkäytöksiä liittyen esimerkiksi julkisiin hankintoihin, rahoituspalveluihin tai kuluttajansuojaan, voivat ilmoittaa asiasta turvallisesti ja halutessaan täysin anonyymisti. Ilmoituksen jättäjä voi myös jättää nimensä halutessaan.

Alla olevalla lomakkeella on mahdollisuus tehdä ilmoitus nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan suoraan yhtiön toimitusjohtajalle, jota tarvittaessa vie asian eteenpäin yhtiön johtoryhmän tai hallituksen käsittelyyn. Toimitusjohtaja käynnistää tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, mikäli ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin. Ilmoittajan ei tarvitse kyetä esittämään epäilyään todeksi, mutta ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä.

Ilmoitusta tehdessä pyydetään määrittelemään:

  • mahdollisen henkilön nimi, johon ilmoitus kohdistuu
  • väärinkäytön tai epäilyn tarkka kuvaus, ilmeneminen ja ajankohta
  • mahdollinen rikollinen toiminta tai sen epäily sekä tarkka kuvaus havainnoista

Mikäli toivot vastausta, voit halutessasi antaa (anonyymin) sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, johon olemme yhteydessä 10 arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Kaikki annetut ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti henkilötietolain vaatimuksia noudattaen niin ilmoittajan kuin epäillyn henkilön osalta.

Tietosuojaseloste Medisharen whistleblowing-ilmoituskanavaa koskien on saatavissa osoitteesta info@medishare.fi.