Saara Nolvi

Psykologi

Työskentelen yli 2-vuotiaiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa suomen ja englannin kielellä. Teen psykologisia tutkimuksia ja neuropsykologisia tutkimuksia yhdessä neuropsykologin kanssa. Näiden lisäksi teen lasten ja nuorten kognitiivista kuntoutusta. Vastaanotolleni voi hakeutua lapsen tai nuoren kokonaiskehitystä, oppimista ja koulunkäyntiä, vointia ja mielialaa, keskittymistä ja toiminnanohjausta, käyttäytymistä tai perhe- ja kaverisuhteita koskevissa asioissa. Otan vastaan myös nuoria aikuisia, joiden haasteet ovat kehityksellisiä (esim. neuropsykiatriset oireet).  

Olen päätyöltäni kehityspsykologiaan perehtynyt tutkija, joka myös kouluttaa tulevia ja jo valmistuneita psykologeja. Pääasiallisena tutkimuskohteenani on ollut lapsen itsesäätelyn kehitys, yksilölliset temperamenttierot sekä lapsen kehitykseen vaikuttavat ympäristötekijät. Niinpä myös psykologin työssä erityisosaamistani ovat yksilölliset erot kehityksessä, lasten ja nuorten mielenterveys, itsesäätelyn eli tunteiden, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyn arviointi ja kuntouttaminen sekä kokonaisvaltainen ote lapsen kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin.  

Työotettani voisi kuvata myös käytännölliseksi: pyrkimyksenäni on saada paras mahdollinen käsitys lapsen, nuoren tai aikuisen tilanteesta ja miettiä, miten sen perusteella voidaan suunnitella konkreettiset tukitoimet koti- ja kouluympäristöihin. Käynneilläni asiakas – iältään nuorikin – ja hänen ajatuksensa ja hyvinvointinsa ovat aina työskentelyn lähtökohta.