Rehabilitering och utredning

Vår utrednings- och rehabiliteringsenhet i Åbo erbjuder tjänster från neuropsykologer, psykoterapeuter, psykologer och arbetshandledare till privatpersoner, företag och kunder i den offentliga sektorn. Vi erbjuder medicinsk rehabilitering individuellt och i grupp och gör neuropsykologiska utredningar av vuxen- och barnklienter. Vi erbjuder även arbetshandledning.

Boka tid för neuropsykologisk utredning eller förfråga om lediga rehabiliteringsplatser på Medishares kontor på telefon 020 7959 250, via e-post på info@medishare.fi eller genom att använda kontaktformuläret.

Läs mer

 

Kuvituskuva - Psykoterapia

Vad är neuropsykologi?

Neuropsykologi är ett av psykologins tillämpningsområde som undersöker samband mellan hjärna och beteende. Neuropsykologisk expertis behövs för utredning och rehabilitering av hjärnrelaterade funktionsförändringar.

Läs mer

Neurospsykologinen tutkimus -kuvituskuva

Neuropsykologisk utredning

En neuropsykologisk utredning kan behövas när en sjukdom, skada eller utvecklingsstörning orsakar svårigheter i fråga om arbets- eller studieförmåga och/eller funktionsförmågan i vardagen. I en neuropsykologisk utredning kartläggs de kognitiva, dvs. de informationsprocessande, funktionerna, beteende och känsloreglering samt inverkan av dessa på personens funktionsförmåga.

Läs mer

Kuvituskuva - Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisk rehabilitering

Syftet med neuropsykologisk rehabilitering är att ge stöd i att leva med förändringar i funktionsförmågan på grund av en hjärnsjukdom eller hjärnskada och lindra de svårigheter som dessa förändringar orsakar. Neuropsykologisk rehabilitering kan ofta vara till hjälp även vid funktionsnedsättningar såsom inlärningssvårigheter, autismspektrumet, ADHA.

Läs mer

Varakuva 3

Barn och unga

Vår utrednings- och rehabiliteringsenhet i Åbo erbjuder tjänster från neuropsykologer och psykologer för barn och unga. Vi utför både neuropsykologiska undersökningar och neuropsykologisk rehabilitering.

Läs mer

Kuvituskuva - Neuropsykologia

Psykoterapi

Vi erbjuder psykoterapi för ungdomar och vuxna samt familjepsykoterapi. Psykoterapin kan genomföras som kort- eller långvarig. Psykoterapin kan bekostas av klienten själv eller genomföras med stöd av t.ex. försäkringsbolaget, hälsovården eller FPA antingen som rehabiliterande psykoterapi eller som terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. 

Läs mer

Kuvituskuva 7

Arbetshandledning

I arbetshandledning får personen som handleds reflektera över, bedöma och utveckla faktorer kopplade till det egna arbetet tillsammans med en utbildad arbetshandledare. Arbetshandledning kan vara till nytta i alla verksamhetsområden, oavsett arbetstagarens yrke eller arbetsuppgift.

Läs mer